Bakkes Kattehotell

Velkommen

Velkommen til Kathrine Bakkes Kattehotell. 

Jeg driver:

- Kattehotell

- Dyretolk

- Enhetsterapi

- Og Dyregravlund