Hundetrener

Din overskrift

Hundetrener - Hverdagslydighet

Er nå ferdig utdannet hundetrener, bruker utdannelsen i forbindelse med dyretolkingen.
Jeg tok denne utdannelsen for å kunne svare bedre på alle spørsmålene jeg får om adferd og adferds problemer.
Derfor har jeg også tatt kurs i etologi.