Dyretolk

Dyretolk

Jeg var ferdig utdannet dyretolk fra Sigra Sentret (Sissel Grana) 18 . Juni 2009.


En samtale med et dyr koster 800 kr + reise (kr 3,50 per km). (bensin, ferge osv).


Du kan komme til meg for nå har jeg eget kontor til dyretolking. Men jeg kan også dra til deg hvis det er nødvendig. En samtale tar vanelighvis mellom 1 -2 timer.

Jeg snakker og med dyr på avstand, ring eller mail for avtale. Snakker også med døde dyr og mennesker.

Ta kontakt for avtale tlf 45763448 eller mail kattus7@hotmail.com.

Etikk
Når jeg jobber med dyrekommunikasjon følger jeg disse etiske reglene:

 • Jeg snakker bare med dyr som har en eier når dyreeieren tillater det
   
 • Dersom det er dyret som kontakter meg og ber meg formidle noe til eieren, så gjør jeg det. Jeg avviser ikke et dyr som ber om hjelp.
   
 • Selv om jeg ofte mottar helseopplysninger fra dyr, kan jeg på ingen måte foreta en "helsesjekk". Hvis du mistenker at dyret ditt er sykt, ta kontakt med en dyrlege.
   
 • Jeg fraråder aldri noen å oppsøke veterinær. Jeg behandler ikke dyrene for helseplager, det overlater jeg til veterinærer og andre kvalifiserte behandlere. Jeg samarbeider gjerne med seriøse behandlere.
   
 • Om problematferd:
  En samtale endrer sjelden dyrets personlighet.
  I samtalen forklarer ofte dyrene hvorfor de er som de er, så eieren blir klar over årsakene til den problematiske atferd. Noen ganger løser problemet seg av seg selv etter samtalen, andre ganger må eieren gjøre endringer og jobbe med dyret for at situasjonen skal endres. Når man vet hvorfor dyr reagerer som de gjør, kan man jobbe med årsaken til problemet, og ikke bare "reparere” på symptomene. 

Når jeg kommuniserer med dyr er det først og fremst dyrets interesser jeg ivaretar. Dette innebærer at dyreeieren kan få beskjeder fra dyret som kan være ubehagelige, men som er viktige for dyret.
 

Påmelding til konsultasjon er  bindende. Når timen er bestilt forventer dyret at det skal få formidle noe til eieren sin. Av hensyn til dyret må avtalen overholdes. Hvis du ikke møter til bestilt konsultasjon faktureres timen i sin helhet.
 

Jeg forbeholder meg retten til å fortelle om samtaler jeg har hatt med dyr, og de tilbakemeldingene jeg har fått fra eiere, behandlere og kursdeltakere. Det kan være for eksempel under foredrag, kurs, intervjuer, på internett, i skriftlig materiale osv. Jeg anonymiserer alltid historiene, hvis ikke eieren på forhånd har tillatt oss å bruke navn, bilde og lignende.
 

Mitt arbeid preges av respekt, ærlighet, medfølelse og kjærlighet for alt liv. Jeg bruker aldri vold mot dyr.

behandler andre slik vi ønsker å bli behandlet selv, både som menneske og som dyreeier.


Jeg